Structura limbului foliar la Pinus silvestris (pin)

Secțiunea are formă semicirculară, partea plană fiind fața superioară a frunzei, iar cea convexă fața inferioară (fig. 3.11). Epiderma este alcătuită din celule relativ mari, cu pereții puternic îngroşați şi lignificați, încât lumenul este redus. Acesta are aspectul literei X sau H datorită celor patru canalicule care pornesc din cele patru colțuri ale celulei spre lumen. Epiderma este acoperită de o pătură groasă de cuticulă. Stomatele se găsesc sub nivelul celulelor epidermice, încât deasupra se formează o cameră suprastomatică, iar sub nivelul lor se află o cameră substomatică. Dedesubtul epidermei se găseşte 1 strat, iar la colțuri 2-3 straturi de celule cu membranele îngroşate şi
lignificate care alcătuiesc hipoderma, cu rol mecanic.
Mezofilul este format din celule caracteristice numite celule cu brațe sau septate alcătuind un țesut asimilator septat. Forma celulelor este poligonală şi sunt bogate în cloroplaste. Pereții se invaginează formând pliuri interne care duc la mărirea suprafeței asimilatoare, la formarea spațiilor intercelulare şi la creşterea rezistenței mecanice. În mezofil se găsesc canale rezinifere, numărul lor fiind caracteristic speciei de pin. La Pinus silvestris sunt 5-12 canale rezinifere.
Frunza are o singură nervură alcătuită din două fascicule conducătoare libero-lemnoase aşezate într-un țesut de transfuzie şi care sunt înconjurate de o endodermă.
Endoderma este unistratificată, celulele având pereții radiari lignificați. Fasciculele sunt de tip colateral deschis, cu lemnul orientat spre fața superioară, iar liberul spre cea inferioară. Lemnul se compune din traheide şi parenchim lemnos, iar liberul din tuburi ciuruite şi parenchim liberian.

Țesutul de transfuzie este alcătuit din două tipuri de celule: celule parenchimatice vii fără cloroplaste şi celule traheidale cu punctuațiuni areolate, constituind un țesut de legătură între fasciculele conducătoare şi mezofil ). La partea liberiană se află o bandă de celule sclerenchimatice.
Structura frunzei este de tip omogen deoarece mezofilul este alcătuit din țesut asimilator septat pe ambele fețe.

Subscribe to get notified

FarmaPsihttps://www.farmacie-online.com
Costul serviciilor: Durata unei ședințe este de 50 de minute. Tarifele serviciilor oferite: Aplicare test psihologic ..... 160 lei Consiliere .............................. 160 lei Farmacologie clinică .......... 160 lei Ședință psihoterapie .......... 180 lei Terapii virtuale (VR)............. 200 lei Servicii gratuite.......cazuri speciale Telefon: 0751707742

Explore

Up Next

Discover

Other Articles